بی کسی

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم

نه از رفتن کسی دلگیر...

بی کسی هم عالمی دارد!


/ 2 نظر / 306 بازدید
ثریا

مــَטּ خدآیــــے دآرم، کـــﮧ در ایـــــטּ نــــزدیـــــکــے اســـت .. نــــــﮧ در آטּ بـــآلــآهـــآ .. مـــِهربــــآטּ ، خــــوب ، قــشـَنــــــگ .. چــهـــــرــﮧ اش نــــــورآنــــیـســت .. گــآهـــــگـآهـــے ســــُخنــے مــــے گــــویـد ، با دل کـــــوچــک ِ مـــــَטּ ، سـآده تــــَر از ســـــُخـــטּ ســـآده مــــטּ .. او مـــــَرآ مـــے فــــَهمـــد .. او مـــــَرآ مـــے خـــــوآنـــَد ، او مـــــَرآ مـــے خــــوآهــــد ..

hadi

چندیست در نبودنت به ساعت شنی می نگرم ، یک صحرا گذشته است !