هنوز هستی ...

لابه لای خاطراتم که پر از گریه و خندست


هنوزم جای تو خالــــــــی، هنوزم تلخ و کشندست.../ 4 نظر / 520 بازدید
hadi

فکرم مسموم شده از بس هرشب خیال تورا خورد . . .

homa

‫واي ﻛﻪ دﻟﻢ ﻃﺎﻗﺖ دوري ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻧﺪاره ‫ﺑـﻐـﺾ ﻧـﺒﻮدن ﺗـﻮ اﺷـﻜـﺎﻣﻮ در ﻣﻴـﺎره

سارا

روحت شاد

sagar

امروز باورم شد برای بعضی دردها نه میتوان گریه کرد نه میتوان فریاد زد برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کرد و بی صدا شکست . .