فروردین

قمری‌های بی‌خیال هم فهمیده‌اند، فروردین است


اما آشیانه‌ها را باد خواهد برد


خیالی نیست


بنفشه‌های کوهی هم فهمیده اند، فروردین است


اما آفتاب تنبل دامنه را باد خواهد برد


خیالی نیست


سنگریزه‌های کناره‌ی رود هم فهمیده اند، فروردین است


اما سایه روشنان سحری را باد خواهد برد


خیالی نیستهمه‌ی این‌ها درست


اما بهار سفرکرده‌ی ما کی بر می‌گردد ؟


واقعا خیالی نیست...

 


/ 4 نظر / 115 بازدید
سارا

در خلوت خود مینشینم.... ناخواسته رویا بودن تو درگیرم میکند.... چه رویای قشنگیست رویای با تو بودن.....

هما

تحویل نمیگیرم !سالی راکه بدون حضور تو تحویل شود بهرام

هما

دیگر در هیچ هوایی........نمی توانم نفس بکشم! عجب نفس گیر است..........هوایِ بی توئی!

سارا

تحویل نمیگیرم سالی را که بدون حضور تو تحویل شود عشقم