خداحافظ نگفتم

تو پشت شیشه!

صبر کردی نرفتی…

دلم میخواست از تو  میگرفتم یه فرصت

واسه دستاتو گرفتن!

من بعد از اون شب پشت هر پنجره ای باشم

یاد تو میافتم

حتی وقتی دس تکون میدادی با من

خداحافظ نگفتم!!

شلوغه دورم اما بی تو دنیام

دوباره ساکت و دلگیر میشه

نمیدونم چرا قطار میره؟!

همیشه واسه گفتن دیر میشه…

/ 0 نظر / 15 بازدید