آموخته ام که :

 


آموخته ام که:
1-با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند  
2-با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه می کند 
3-از حسود دوری کنم چون حتی اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم باز هم از من
بیزار خواهد بود  
4-تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح دهم
 

/ 0 نظر / 11 بازدید