پدر

سلامتی پدرایی که:شب خوابشون نمی بره و از غصه ی قسطای عقب افتاده تا صبح راه میرن.
سلامتی پدرایی که :با دستای زمختشون دست روی سر بچه شون که گریه می کنه می کشن.
سلامتی پدرایی که:غرور شون اجازه نمی ده وقتی توی خیابون می مونن از کسی پول قرض بگیرن ولی وقتی زنشون یه کم اخم می کنه با اون همه ریش و سیبیل کرخت،نازشون رو می کشن و هی برای یه لبخندشون ادا درمیارن و لوس بازی می کنن.
سلامتی پدرایی که:وقتی برا خانواده شون اتفاقی میفته،ادای محکم بودن در بیان و به همه روحیه میدن ولی خودشون وقتی تنها میشن،آروم آروم اشک میریزن.
سلامتی پدرایی که:وقتی براشون زبون بازی می کنی یه لبخند ریز میزنن و میگن خوب پاشو دیگه لوس نشو.
سلامتی پدرایی که:بچه شون گیر میده یه چیز بخر و پول ندارن میگن فردا برات میخرم و آروم تو خوشون خرد می شن.
سلامتی پدرایی که:ذره ذره می میرن و یا حتی مردن تا حالا.

 


/ 0 نظر / 9 بازدید