دلم می خواهد...

دلم یه لحظه میخواد....که یکی بپرسه چطوری؟بگم...خوبمبغلم کنه و بگه دروغ بسه...


چی شده؟؟


/ 1 نظر / 14 بازدید
لیلا

دست بردار از این در وطن خویش غریب قاصد تجربه های همه تلخ با دلم میگوید : راستی آیا رقتی با باد ؟ قاصدک ! ابرهای همه عالم در دلم مــــی گریند ... تـــو را با حسرتــــی جانکاه ؛ به دست خالق یکتا سپـــردم