عمیق ترین درد

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست
 بلکه گذاشتن سدی در برابر رودیست
 که از چشمانت جاری است. 
عمیق ترین درد زندگی مردن نیست 
بلکه پنهان کردن قلبی است 
که به اسفناک ترین حالت شکسته است.
 عمیق ترین درد زندگی مردن نیست
 بلکه نداشتن شانه های محکمی است
 که بتوانی به آن تکیه کنی
 و از غم زندگی برایش اشک بریزی.
 عمیق ترین درد زندگی مردن نیست 

بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگی است 
که مجبوری آخرش را با جدایی به سرانجام برسانی.

  
نویسنده : سعید ; ساعت ۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٥
تگ ها :