بوسه جهنمی!

یک روز می بوسمت !

فوقش می روم جهنم !

فوقش ابلیس می شوم !

آنگاه تو هم جهنمی میشوی ، چون یک ابلیس تو را بوسیده ...

در جهنم پیدایت میکنم ، از لج همه هر روز می بوسمت !

وای خدا !

چه صفایی پیدا می کند جهنم روزی که کمترین سرود بوسه است !!!


  
نویسنده : سعید ; ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٩
تگ ها :

یــادم بــاشـــد

یــادم بــاشـــد ، امشب بعضی از آرزوهایم را دَم ِ در بگذارم
تــا رفتگـــر ببــــرد ! بیچــاره او ...
ما بقــی را هم نقــدا" بــا خود بــه گور می بـــرم
ما بقــی همــان " آرزوی بــا تــو بودن " است
نتــرس جانکم !
حتــی آرزوی ِ داشتنت را هم بــه کســی نمی دهم ...

 


  
نویسنده : سعید ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٥
تگ ها :