درد

مـن


امتـحان کـرده ام !


آدم پـیــــــر می شود !


وقتــــی


عزیزش را صــدا می زنـد
و
جـوابـــــی نمـی شـنـود ..!!

  
نویسنده : سعید ; ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
تگ ها :

یک سال تلخ

امروز که از خواب پا شدم، یه نگاهی به تقویم ساعتم انداختم


و ناگهان اشک هایی که خواسته و ناخواسته از صورتم جاری میشد

.

.

.

امروز 16 آبان هستش.......

 

 

شاید برای خیلی ها این روز مثل روزای دیگۀ پاییز باشه

 

ولی برای من تلخ ترین روز زندگیم تا امروزه


روزی که پسر عمۀ عزیزمو از دست دادم

 

پسر عمه ای که مثل یه داداش بزرگتر همیشه کنارم بود

 

کسی که باهاش بهترین روزای زندگیمو سپری کردم

 

هیچ وقت نمیتونم و نمی خوام که فراموشش کنم

 

همیشه از ته دل دوسش داشتم و دارم

 

ولی تو این روز دلمو آتیش زد و رفت

 

هر جا که هست میخوام این و بدونه که همیشه دوسش دارم

 

همیشه به یادشم

 

دوست دارم بهرام

 

ولی

 

.

.

.

برای رفتن خیلی زود بود.... خیلی

 

  
نویسنده : سعید ; ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٦
تگ ها :

خاکستر

آنکه می رود ،


فقط می رود ؛


و آنکه می ماند،


درد می کِشد،


غُصه می خورد،

بغض می کند،

اشک می ریزد،
 
و همه اینها روحش را به آتش می کشد
 
 
و در انتظار برگشتن کسی که دیگر هیچ وقت برنمی گردد،
 

آرام، آرام
 

خاکستر می شود.!!!
  
نویسنده : سعید ; ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٩
تگ ها :

بی کسی

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم

نه از رفتن کسی دلگیر...

بی کسی هم عالمی دارد!


  
نویسنده : سعید ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٤
تگ ها :

پدر

اسیرتم...


پدر...


به آن محبت آمیخته به خستگی چشمانت...


به آن لبخند گرم که با توان باقی مانده از کارهای روزانه ات میزنی...


و دست های پر از محبت و سخاوتی که...


به هزار دنیا می ارزد...


اسیـــــــــــــــرتم پدر


روزت مبــــــــــــــــــــــــارک... دعاگویم باش ♥


  
نویسنده : سعید ; ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٥
تگ ها :

تولد

تبریک تولد به کسی که همیشه تو قلب و یاد ما زندست و


برای همیشه از پیش ما رفته
خیلی سخته


کسی که برای همه مثل یه کوه بود و پناه همه بود

کسی که هیچ وقت نمیشه از یادش برد


خیلی دوست دارم بهرام عزیزم

همیشه به یادتم


تولدت مبارک بهرامم

 


ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﯿﺲ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺰ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻌﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻘﯿﻢ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﺧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﺑﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﮑﺎﺭ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻫﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ کشنده ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻬﺎﺭ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ابری ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ بارانی ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺯ ﺩﺭﺩ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻮﮎ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺻﻠﺎﺡ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺎﺑﺪ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻭﺍﮊﮔﻮﻥ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺼﺎﺭﻩ ای ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ گلاب ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺒﻮﺩ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺮﻭﻉ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻋﯽ که هرگز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻦ ﻧﺸﺪ...


ﺑﺮﺍﯼ ﻏﻤﯽ ﮐﻪ هرگز کم ﻧﺸﺪ...


برای گلی که هرگز شکفته ﻧﺸﺪ...


براﯼ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ خلاصه ﻧﺸﺪ

 

بهرام

  
نویسنده : سعید ; ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢
تگ ها :

هنوز هستی ...

لابه لای خاطراتم که پر از گریه و خندست


هنوزم جای تو خالــــــــی، هنوزم تلخ و کشندست...  
نویسنده : سعید ; ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٧
تگ ها :

جا مانده ام ...

سخت می گذرد،


روزها


روزهایی که خمیازه می کِشند،


و جا خوش کرده اندو من


در جاده ای که رفته ای ،


مانده ام


و هنوز شمارشم ادامه دارد ...


  
نویسنده : سعید ; ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۳٠
تگ ها :

← صفحه بعد